Bob Henry is a regular contributor for Gambling Guru (www.gambling-guru.com) and loves writing about poker betting.